Uneste exceluri multiple cu acelasi cap de tabel

Anonimizeaza datele din excel

Inlocuieste caractere pe una sau mai multe coloane